Kvinno- och Tjejjouren Huddinge

Vi arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld

Om oss   

Vår jour har tre anställda och tjugofem aktiva jour- och kontaktkvinnor. 

Föreningen är öppen för alla att bli medlemmar och medlemsavgiften är 100 per år.
Sätt in pengar på vårt plusgirokonto 71 20 07 - 4. 
Du är även välkommen att vara stödmedlem eller att skänka en gåva till oss.

Är du mellan 12 och 20 år? Kontakta Tjejjouren Huddinge

I filmen berättar vår familjeterapeut om verksamheten på jouren.  

 

ExternalVideoWidget