Kvinno- och Tjejjouren Huddinge

Vi arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld

Bli jour- och kontaktkvinna

Hjälp oss i vårt viktiga arbete du med! Vi välkomnar kvinnor med olika bakgrund som vill arbeta som volontär.
  
Möt en av våra fantastiska kontaktkvinnor och bli inspirerad att bli jour- och kontaktkvinna!

Grundutbildning
För att bli jourkvinna börjar du med att delta i en utbildning som fungerar som en introduktion till vårt arbete. Under utbildningens gång börjar du sitta jour tillsammans med en erfaren jourkvinna. När du har blivit varm i kläderna kan du bli kontaktkvinna.

Att arbeta som jourkvinna
Du ska vara beredd på att lägga ner minst fyra timmar per månad. Du kan till exempel besöka kvinnorna på boendet och ha telefonjour, delta i en arbetsgrupp eller göra något annat.

Att arbeta som kontaktkvinna
Du tar ansvar för en kvinna och träffar henne regelbundet, stöttar och hjälper henne i myndighetskontakter och annat som hon vill ha hjälp med. Kvinnan avgör själv vilket stöd hon behöver. Målet är att stärka kvinnan och hennes möjligheter att stå på egna ben.

Arbetsgrupper
Vi har olika arbetsgrupper som till exempel barngrupp, utbildningsgrupp och opinionsgrupp. Du kan vara med i någon av dem och bidra med din egna unika kompetens.

Föreningen är öppen för alla att bli medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr per år.
Avgiften sätts in på plusgirokonto 71 20 07-4. 

Du är även välkommen att vara stödmedlem eller skänka en gåva till oss.