Kvinnojouren Huddinge

För placeringar ring 08-746 75 53

 

Vi arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.
Kvinnojouren Huddinge är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening.

Kvinnojouren Huddinge

Vi arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Kvinnojouren Huddinge är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening.

Kvinnor kan få stöd och hjälp om de…

… är utsatta för misshandel eller hot.
… har blivit utsatta för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp.
… lever under stark kontroll och/eller hot om våld från sin partner.
… snabbt behöver komma hemifrån till ett skyddat boende.
… är på väg att tvingas in i ett äktenskap eller blir utsatt för hot och våld från föräldrar, syskon eller andra släktingar.

Samtalsstöd, enskilt eller i grupp

… till kvinnor, ungdomar och barn.

Rådgivning

… per telefon eller på plats.

10 v-kurs ”Var god ta plats – Självkänsla 365”

… där vi arbetar aktivt med kroppsspråk
… och med att stärka självkänslan.

Aktuellt

Översätt »