Kvinnojouren Huddinge

För placeringar ring 08-746 75 53

 

Vi arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.
Kvinnojouren Huddinge är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening.

Kvinnojouren Huddinge

Vi arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Kvinnojouren Huddinge är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening.

Kvinnor kan få stöd och hjälp om de…

… är utsatta för misshandel eller hot.
… har blivit utsatta för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp.
… lever under stark kontroll och/eller hot om våld från sin partner.
… snabbt behöver komma hemifrån till ett skyddat boende.
… är på väg att tvingas in i ett äktenskap eller blir utsatt för hot och våld från föräldrar, syskon eller andra släktingar.

Samtalsstöd, enskilt eller i grupp

… till kvinnor, ungdomar och barn.

Rådgivning

… per telefon eller på plats.

10 v-kurs ”Var god ta plats – Självkänsla 365”

… där vi arbetar aktivt med kroppsspråk
… och med att stärka självkänslan.

Aktuellt

Kvinnojouren Huddinge startar samtalsgrupp för dig med erfarenhet av våld i någon form i en nära relation.

Gruppen innebär en möjlighet att möta andra med liknande erfarenheter och att under trygga former få sätta ord på vad du varit med om. Våldet behöver inte ha varit fysiskt för att du skall vara välkommen i gruppen.

Vi träffas en gång i veckan under tio veckor, med paus för skollov och storhelger. Att delta i gruppen är kostnadsfritt och vi för inga journaler.

Vi börjar alltid med att träffas för ett enskilt samtal för att kunna känna oss säkra på att gruppen är rätt för dig. Hör av dig så bokar vi en tid!

08-746 75 53 eller via vårt kontaktformulär.

Översätt »