0

Regeringen följer upp myndigheters arbete med att bekämpa mäns våld

Regeringen ger Statskontoret uppdrag att följa upp svenska myndigheters arbete med den nationella strategin för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.