0

Statistik för 2019 från Unizon

Kvinnojourerna hade närmare 62 500 kontakttillfällen. 94 procent av de stödsökande var kvinnor. Den vanligaste anledningen att söka stöd hos en kvinnojour var mäns fysiska och psykiska våld, samt [...]