0

Slutrapport visar behov av telefonlinjen Välj att sluta

Den 4 februari 2019 startade Välj att sluta, en telefonlinje som vänder sig till personer som vill sluta utöva våld mot sin partner. Länsstyrelsen har nyligen en slutrapport om pilotprojektet. [...]