Social Work Responses to Domestic Violence During the COVID-19 Pandemic: Experiences and Perspectives of Professionals at Women’s Shelters in Sweden

Forskare vid Institutionen för socialt arbete på Malmö universitet har under 2020 intervjuat kvinnojourer i ett forskningsprojekt som handlar om jourernas arbete med våld under coronapandemin. [...]