Kvinnojouren Huddinge

Vi arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld

Om oss   

Vår jour har tre anställda och cirka femton aktiva volontärer. 

Föreningen är öppen för alla att bli medlemmar och medlemsavgiften är 100 per år.
Sätt in pengar på vårt plusgirokonto 71 20 07 - 4 eller swisha till 123 427 2308. 

Du är även välkommen att vara stödmedlem eller att skänka en gåva till oss.