Kvinnojouren Huddinge

Vi arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld

Vårt uppdrag   

Kvinnojouren Huddinge kämpar för ett samhälle fritt från våld. 

Vi arbetar med att motverka fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld mot kvinnor och deras barn. 

Vi är en partipolitiskt- och religiöst obunden ideell förening. Föreningen är medlem i Unizon, en rikstäckande organisation som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter.  

Mäns våld mot kvinnor och barn är ett stort samhällsproblem. Våldet har blivit grövre och mer mångfacetterat och vi ser att behovet av skyddat boende har ökat.

Skyddat boende och samtalsstöd

Skyddat boende samt stöd till kvinnor och barn är den viktigaste delen i vår verksamhet.  

Även kvinnor, ungdomar och barn som inte bor hos oss kan få samtalsstöd och rådgivning.

Information och opinion

I vårt uppdrag ingår också att sprida information om mäns våld mot kvinnor. Vi vill påverka politiker och den allmänna opinionen och få upp våldet på den politiska agendan.

Följ oss gärna på Facebook och twitter.