Kvinnojouren Huddinge

Vi arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld

Bloggen  

Följ oss på vår blogg I huvudet på en jourkvinna. 

I den skriver vi om vardagslivet på jouren och det skyddade boendet.
Bloggar om stort som smått och lämnar aldrig ut någon. 

Till bloggen!