Vi driver ett skyddat boende där vi utför uppdrag i enlighet med Socialtjänstlagen.

Vi har tre lägenheter där sju kvinnor och deras barn kan erbjudas skydd under en tid.

Varje kvinna som bor hos oss får kontaktkvinnor som ger särskilt stöd och hjälp under boendetiden.

 

Översätt »