Kvinnojouren Huddinge erbjuder skyddat boende. Vi har två kollektiva boenden och en enskild lägenhet. I  kollektivet delar man badrum och kök. Varje lägenhet är fullt möblerad och utrustad med köksgeråd, städartiklar, sängkläder och handdukar. Det finns också tvättstuga, lekrum och gemensamhetsutrymmen. I lägenheten där man bor själv tar vi emot kvinnor med medföljande husdjur och kvinnor med tonårspojkar.
Vi tar emot kvinnor med husdjur.

Vi har personal på plats måndag-fredag kl. 08.00-17.00.

Måndagar 18.00- 20.00 och lördagar 10.00-12.00 har vi volontärer på plats.

Kvinnan kan kontakta Nationella kvinnofridslinjen eller socialjouren dygnet runt.

För att ta reda på om vi har plats för en kvinna och hennes eventuella barn, ring 08-746 75 53. Det är bra om ni har viss information om kvinnan när ni ringer, det underlättar vår bedömning i om vi har möjlighet att ta emot eller inte.

Vi har beredskap för att ta emot kvinnor och barn som har kris- och stressreaktioner orsakade av våldet. Vi har möjlighet att stötta kvinnan i hennes uppbrottsprocess även när hon är ambivalent. Vi har inte möjlighet att ta emot kvinnor med missbruksproblem, eller svår psykisk ohälsa som kräver större insatser.

 

Översätt »