När en kvinna är placerad i vårt skyddade boende får hon en till två kontaktkvinnor, stödsamtal och hjälp med praktiska saker. Stödet delas upp mellan anställda och volontärer. Vi utgår alltid från kvinnans behov.

Under tiden en kvinna bor hos oss vill vi ha regelbunden kontakt med placerande socialtjänst. Det är viktigt att kvinnans handläggare, även om hen kommer från annan kommun än Huddinge, har möjlighet att besöka oss och kvinnan med jämna mellanrum för att vi tillsammans ska komma överens om åtgärder.

De stödsamtal vi erbjuder kan vara av både informerande, rådgivande, utforskande och bearbetande karaktär. Vi tror alltid på kvinnans och barnens berättelse om våldet. Vårt förhållningssätt bygger på att lyssna, utforska motstånd, avlasta skuld och skam, stärka resurser.

Vi använder pedagogiskt material såsom känslokort, dockor, spel med mera.

Vi har regelbundna husmöten och promenader med våra boenden som ett led i vårt miljöterapeutiska arbete.

Volontärer gör olika aktiviteter tillsammans med de boende.

Översätt »