Vi har rutiner för inskrivning, utskrivning och avslutningssamtal.

Alla barn får individuella inskrivningssamtal.

 

 

Översätt »