Vi har skyddsnivå 1:

  1. En säkerhetsplanering görs med den enskilde och som utgår ifrån tidigare hot- och riskbedömningar.
  2. Det finns rutiner för hur personalen ska agera vid hot och våld mot boende.
  3. Det finns personal med kunskap om våld och andra övergrepp på plats dagtid i det skyddade boendets lokaler och tillgänglig vid behov övrig tid.
  4. Boendet har visst skalskydd.
  5. Personalen har viss kontroll över vilka som kommer in och ut ur boendet.

Vi går regelbundet igenom våra säkerhetsrutiner med boende, personal och volontärer.

Samtliga dörrar till lägenheter och kontorslokaler är säkerhetsdörrar.

 

Översätt »