Verksamhetsberättelse - Bild 2
Kvinnor och barn i det skyddade boendet under de senaste 10 åren.

Verksamhetsberättelse - Bild 3
Kvinnor totalt, respektive från Huddinge kommun, i det skyddade boendet under senaste 10 åren.

Verksamhetsberättelse - Bild 4
Boendenätter för kvinnor respektive barn i det skyddade boendet under de senaste 10 åren.

Verksamhetsberättelse - Bild 5
Jämförelse antal kvinnor och barn i det skyddade boendet 2011 och 2020.

Verksamhetsberättelse - Bild 6
Jämförelse boendenätter kvinnor och barn i det skyddade boendet 2011 och 2020.

Översätt »