Kvinnojouren Huddinge kämpar för ett samhälle fritt från våld

Hela samhället genomsyras av patriarkalt tänkande som i sin tur bidrar till och förminskar effekten av mäns våld mot kvinnor.

Vi är en partipolitiskt- och religiöst obunden ideell förening med spetskompetens inom detta område.

Föreningen är medlem i Unizon, en rikstäckande organisation som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter.

Skyddat boende och samtalsstöd

I vårt uppdrag ingår att skydda och stödja våldsutsatta kvinnor och medföljande barn i vårt skyddade boende. Vi driver även en öppen verksamhet där våldsutsatta kvinnor, ungdomar och barn får stöd och rådgivningssamtal.

Information och opinion

I vårt uppdrag ingår också att sprida information om mäns våld mot kvinnor. Vi uppvaktar politiker och andra myndighetsutövare i frågor som rör jourens målgrupp, vi håller föreläsningar, anordnar seminarier och informerar olika grupper om mäns våld mot kvinnor.

Vi gör skillnad.

Översätt »