Lyssna och ifrågasätt inte det du får höra.

Den utsatte känner oftast skuld och skam.

Visa tydligt att du finns kvar även om den utsatte väljer att fortsätta relationen.

Fortsätt ta kontakt och bjud in till aktiviteter även om den utsatte drar sig undan och är avvisande.

Behöver du själv mer kunskap och stöd är du välkommen att kontakta oss.

Översätt »