Vi finns här för de barn som lever i en familj där barnet eller någon annan blir utsatt för våld, hot eller kontroll. För barn som lever i en miljö som skrämmer och gör vardagen oförutsägbar  och hotfull.

Vi erbjuder samtal i barnanpassad miljö, som leds av en person med särskild kompetens som kan lyssna, ge hopp, kraft och mod till barn.

Vi bekräftar och ger kunskap som kan göra en skillnad för de barn vi möter.

Vi har avgett tystnadslöfte och all rådgivning är kostnadsfri.

Om du är en förälder som känner oro för ditt barns situation, välkommen att höra av dig.

Översätt »