Behöver du någon att prata med?

Har du blivit utsatt för hot, våld eller andra övergrepp?

Vi kan ge dig stöd genom samtal och i kontakter med myndigheter, sjukvård eller advokat. Vi kan träffa dig för samtal och rådgivning. Vi stödjer och respekterar dig i dina beslut.

Du är välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-746 75 53 vardagar mellan kl. 9.00–15.30. Om vi inte kan svara när du ringer vänligen tala in ett meddelande eller skicka ett mejl på info@kvinnojourenhuddinge.se så kontaktar vi dig så fort vi kan.

Vid akut behov av hjälp övrig tid ring 112.

Vi erbjuder också skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Översätt »