Polisanmälan

Vem som helst kan anmäla någon för hot och våld. Detta gäller naturligtvis även för det hot och våld som man utsätts för av en närstående person. Kontakta polisen antingen på 112 om hotet är akut, eller på telefonnummer 114 14, om hotet inte är akut. Du kan be att få träffa en polis som är van att möta människor i samma situation som du.

Skyddad folkbokföring

Om du är utsatt för våld, hot om våld, förföljelse eller andra trakasserier kan du ansöka om skyddad folkbokföring hos Skatteverket.

Sekretessmarkering

Folkbokföringsuppgifter, till exempel personnummer, namn och adress, är normalt offentliga. Detta innebär att var och en har rätt att få ta del av dessa uppgifter. I vissa fall kan du få dina personuppgifter skyddade genom att en markering för särskild sekretessprövning (sekretessmarkering) förs in i folkbokföringssystemet. Då måste varje myndighet noga pröva.

 

Översätt »