Varför samtalsgrupp för kvinnor?

  • För kvinnor som varit utsatta för våld/hot i en relation kan det vara befriande att träffas i grupp och prata med andra kvinnor som delar erfarenheter och konsekvenser av att vara utsatt. Att känna igen sin egen historia, att erfara att man inte är ensam, har en läkande effekt.
  • Man kan i en samtalsgrupp vara, både den som har kommit lite längre och därmed vara en förebild för andra kvinnor i gruppen, eller så kan man vara den som känner stöd och ges hopp från dem som ligger lite längre fram i processen.
  • Syftet med samtalsgruppen för kvinnor är att ge kunskap om våldets mekanismer, att avlasta från skuld, att ge ökad självkänsla och nya perspektiv. Vi vill också stärka kvinnor i att kunna göra egna val och att återerövra det livsutrymme som fråntagits dem i relationen med en förövare.

Metod

  • Vi bedriver pedagogiska grupper med terapeutiska effekter.
  • Vi träffas en gång i veckan under tio veckor. Varje tillfälle är 1,5 timme. Antalet deltagare är 7-9 kvinnor.
  • Varje tillfälle innehåller ett tema som vi fördjupar oss i. Genom samtal, övningar, ibland hemuppgifter ökar vi kunskap och bearbetar upplevelser av kränkning och förnedring.
  • Exempel på teman; ”Våld/Hot” ”Försvar/Motstånd” ” Känslor”, vilka teman vi arbetar med kan också anpassas efter de behov vi finner i varje enskild grupp.
  • Alla deltagare ges möjlighet till minst ett individuellt samtal under de veckor gruppen pågår.
Översätt »