Har du varit utsatt för någon form av våld, sexuella trakasserier eller närmanden? Vill du ha hjälp med att få ett tryggt och starkt kroppsspråk? Anmäl dig till vår kurs via formuläret här.

  • En tioveckorskurs som vänder sig till kvinnor.
  • Genom praktiska övningar får du träning i att ta plats genom att aktivt arbeta med kroppsspråksövningar som högstatuspositioner, blick, gång, röst och hållning.
  • Vi jobbar även med kampsport, dans, rollspel, diskussioner och affirmationer. Målet är att du i olika situationer ska kunna mobilisera ett starkt kroppsspråk och att du ska utveckla och ha en bra självkänsla varje dag.
  • Kursen är kostnadsfri.
  • Max tio deltagare.

Kvinnojouren Huddinge

Översätt »