Hjälp oss i vårt viktiga arbete du med! Vi välkomnar kvinnor med olika bakgrund.

Att arbeta som volontär

Grundutbildning

För att bli volontär börjar du med att delta i en utbildning som fungerar som en introduktion till vårt arbete.

Du ska vara beredd på att lägga ner minst fyra timmar per månad. Du kan till exempel besöka kvinnorna på boendet och ha telefonjour.
Du ska även kunna delta på volontärmöten en gång i månaden.

Utökat ansvar

En del volontärer kan ta utökat ansvar för en kvinna och träffa henne regelbundet, stötta och hjälpa henne i myndighetskontakter och annat som hon vill ha hjälp med. Kvinnan avgör själv vilket stöd hon behöver. Målet är att stärka kvinnan och hennes möjligheter att stå på egna ben.

Arbetsgrupper

Vi har för närvarande en aktivitetsgrupp som träffas var fjortonde dag tillsammans med de boende och en kommunikationsgrupp som träffas en gång i månaden och planerar för olika kommunikationsaktiviteter.
Du kan välja att vara med i någon av dem eller starta egen arbetsgrupp och bidra med din egna unika kompetens.

Föreningen är öppen för alla att bli medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr per år.
Avgiften sätts in på plusgirokonto 71 20 07-4.

Översätt »