Hjälp oss i vårt viktiga arbete du med! Vi välkomnar kvinnor med olika bakgrund.

Att arbeta som volontär

Grundutbildning

För att bli volontär börjar du med att delta i en utbildning som fungerar som en introduktion till vårt arbete.

Du ska vara beredd på att lägga ner minst fyra timmar per månad. Du kan till exempel besöka kvinnorna på boendet och ha telefonjour.
Du ska även kunna delta på volontärmöten en gång i månaden.

Du ska vara minst 18 år men vi ser gärna att du har livserfarenhet.

Utökat ansvar

En del volontärer kan ta utökat ansvar för en kvinna och träffa henne regelbundet, stötta och hjälpa henne i myndighetskontakter och annat som hon vill ha hjälp med. Kvinnan avgör själv vilket stöd hon behöver. Målet är att stärka kvinnan och hennes möjligheter att stå på egna ben.

Arbetsgrupper

Vi har för närvarande inga arbetsgrupper på grund av rådande pandemi.

Föreningen är öppen för alla att bli medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr per år.
Avgiften sätts in på plusgirokonto 71 20 07-4.

Översätt »