Är ni en organisation, skola, gymnasium, högskola, företag, myndighet, vårdinrättning som vill veta mer om mäns våld mot kvinnor och barn?

Eller vill att vi berättar för nyanlända kvinnor om vår verksamhet, om kvinnors och barns rättigheter i Sverige?

Boka oss för en föreläsning eller informationsträff.

Vi gör skillnad.

Översätt »