Vi arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Vi vill att ansvaret för våldet ska ligga på förövaren.

Vi anser att ord har betydelse.
Säg mäns våld mot kvinnor istället för våld i nära relationer.
Säg mord och misshandel istället för familjetragedi.

Vi gör skillnad.

Översätt »