Kärlek ≠ mord

Enligt BRÅ:s årliga rapport har tretton kvinnor fallit offer för dödligt våld år 2020. Mördade av sin partner eller ex-partner.

Länk till rapporten.

Vi kan konstatera att samhället återigen har misslyckats.

Idag återstartar vi vår kampanj #TAMANSVAR. Vi vill att fokus och ansvar läggs på förövaren och att kvinnor som anmäler att de blir utsatta för våld, hot, kränkningar och förföljelse av sin man eller ex-man ska tas på allvar.

I filmen redovisas statistik från BRÅ och AB.

From och med vecka 47

På grund av andra vågen i pandemin har vi beslutat att hålla intervjuer med studenter och forskare enbart över telefon eller Teams/Zoom.

Detta för att våra anställda och därmed våra boende ska träffa så få människor som möjligt.

Vad gäller våra externa kontakter prioriterar vi i första hand samtalsstöd till kvinnor och barn.

 

#TAMANSVAR

På grund av rådande exceptionella situation i Sverige och i världen väljer vi att pausa vår kampanj #TAMANSVAR.

Den 31 mars skulle vi ha lanserat vår film ”16” som i sexton mördade kvinnor i Sverige 2019.

Den 30 maj skulle vi ha deltagit med en VR-film i Huddinge på Huddingedagen, men Huddingedagen är inställd.

Vi väljer därför att fullfölja vår kampanj senare i år. Vi kommer meddela exakta datum för när detta sker i god tid.

I extraordinära tider följer extraordinära beslut.

Det som är viktigt just nu är att stötta de kvinnor och barn som befinner sig i en extremt utsatt situation om de lever med en våldsutövare och vårt engagemang och arbete för dessa familjer pausar aldrig.

Hjälp oss att sprida vårt viktiga meddelande!

Med vår informationskampanj #TAMANSVAR  vill vi:

  • att fler män stöttar och peppar varandra, sina söner, kompisar, kollegor och manliga släktingar.
  • att fler män ska våga agera och säga ifrån i situationer där destruktiva manlighetsnormer frodas.

Vi vill bryta tystnadskulturen kring mäns våld mot kvinnor, tillsammans med män.
Vi hoppas att män som använder våld ska söka hjälp.

Vi vill att människor ska fråga sig: ”Vad kan jag göra för att hjälpa till att förändra våldskulturen?”

Gör en skillnad – tillsammans med oss!

Viktigt meddelande till oss alla

#TAMANSVAR – Film 3

#TAMANSVAR – Film 2

#TAMANSVAR – Film 1

Översätt »