Politiskt aktiva kvinnor i Huddinge, blev under början av 1980-talet medvetna om mäns våld mot kvinnor och att det inte fanns någon organisation i kommunen som våldsutsatta kvinnor kunde vända sig till. De bildade därför Stödföreningen för misshandlade kvinnor i Huddinge (SFMK) den 14 november 1983  och höll sitt första årsmöte i mars 1984.

Kvinnojourens logga är formgiven och skänkt till oss av Huddingekonstnären Ewert Karlsson, EWK.

Historik

1984 – Telefonjour måndagskvällar
1985 – Skyddat boende med plats för tre kvinnor, telefonjouren utökas till även lördagar
1990 – Utökar boendet med två platser
1994 – En person anställs på deltid
1997 – Namnändring till Kvinnojouren Huddinge SFMK
1998 – Separat kontor
2002 – Utökar boendet till sex platser
2010 – Vitsippepriset
2011 – Pris för främjande av mångfald och likvärdiga villkor
2013 – Namnändring till Kvinno- och Tjejjouren Huddinge
2014 – Samverkansavtal med Huddinge kommun
2016 – Två deltidsanställda
2017 – Var god ta plats – Självkänsla 365, en tioveckorskurs för att stärka kroppsspråk och självkänsla
2018 – Tjejjouren fortsätter sitt arbete i egen regi
2018 – Miljöterapeutiskt arbete i vårt skyddade boende
2018 – Årets hjälte
2019 – Namnändring till Kvinnojouren Huddinge

 

Översätt »