Kvinnojouren Huddinge erbjuder tillfälligt skyddat boende för kvinnor och deras barn.

De som kommer till oss tilldelas kontaktkvinnor som ger stöd och hjälp.

Vi hjälper dem med myndighetskontakter, polisanmälan, att fylla i blanketter och tolka dokument m.m.

Både barn och vuxna får samtalsstöd under tiden hos oss. I samtal med vuxna och barn utgår vi från beprövade samtalsmetoder för våld i nära relation.

För mer information kontakta oss.

Översätt »