I vårt uppdrag ingår att skydda och stödja våldsutsatta kvinnor och barn.

Förutom att vi driver ett skyddat boende och en öppen verksamhet där våldsutsatta får stöd och rådgivningssamtal, driver vi även opinionsbildande arbete.

Under 2022 tog vi emot femton kvinnor och tjugo barn i vårt boende.

Läs detaljerat i vår verksamhetsberättelse för 2022.

 

Översätt »