I vårt uppdrag ingår att skydda och stödja våldsutsatta kvinnor och barn.

Förutom att vi driver ett skyddat boende och en öppen verksamhet där våldsutsatta får stöd och rådgivningssamtal, driver vi även opinionsbildande arbete.

Under 2019 tog vi emot tjugonio kvinnor och sjutton barn i vårt boende.

Läs detaljerat i vår verksamhetsberättelse för 2019.

 

Översätt »