Verksamheten drivs ytterst av en ideell styrelse. Vi är anslutna till Unizon, riksorganisationen för kvinno-, ungdoms- och tjejjourer i Sverige, som samlar över 140 jourer och andra stödverksamheter.

Ordförande
Madeleine Svensson

Vice ordförande och kassör
Inger Agdahl

Vice kassör
Sirkka-Liisa Candréus

Sekreterare
Maria Wijk

Vice sekreterare

Birgitta Sandin

Suppleant
Snövit Janson

Suppleant
Vakant

Översätt »