Verksamheten drivs ytterst av en ideell styrelse. Vi är anslutna till Unizon, riksorganisationen för kvinno-, ungdoms- och tjejjourer i Sverige, som samlar över 140 jourer och andra stödverksamheter.

Ordförande
Anna H Slevin

Vice ordförande och sekreterare
Madeleine Svensson

Vice sekreterare
Birgitta Sandin

Kassör
Inger Agdahl

Vice kassör
Sirkka-Liisa Candréus

Suppleant
Vibeke Jörgensen

Suppleant
Annika Gärder

Översätt »