0

Könsneutrala beskrivningar av våld döljer våldets riktiga orsaker

I början av april mördades en kvinna i en lägenhet i Flemingsberg, Huddinge. Kvinnan hade fyra små barn, alla var under 10 år. Samtliga barn var hemma vid tillfället då deras pappa mördade deras [...]

0

Intervju av socionomstudent, SU, B-uppsats att förstå och analysera kvinnojoursarbetande individers syn på våldsaspekten i våld i nära relation och bakomliggande orsaker till våldet. Uppsatsen syftar även till att analysera deras syn på våld utifrån ett könsmaktsperspektiv. /Snövit

När: 6 maj, 2021 kl. 11:45 – 12:45

 

0

Regeringen tillsätter utredare som ska lämna förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Strategin [...]

0

Radiointervju P4 Stockholm – Delad vårdnad och umgänge/Snövit

När: 5 maj, 2021 kl. 08:00 – 08:30

 

0

Hat och hot på nätet – internet är på riktigt/Snövit

När: 27 april, 2021 kl. 08:00 – 09:00

Internetstiftelsen Ida Östensson Make Equal

0

Digital föreläsning Inte alla män med Jesper FUndberg

När: 31 mars, 2021 kl. 17:00 – 19:00

 

0

Omstart kampanj #TAMANSVAR Kärlek är inte lika med mord

När: 30 mars, 2021 kl. 10:00 – 10:30

 

0

Intervju med AB/https://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/a/dlErno/lotta-har-jobbat-pa-kvinnojour-i-23-ar-jag-ar-sa-satans-rasande?fbclid=IwAR22-wuUCtuhdE7Hn-hrg7ZjSl1m3YMti_AJVtBV316me60mRgDnLbfe73Q

När: 21 april, 2021 kl. 13:00 – 13:30

 

0

Intervju P4 Stockholm/https://sverigesradio.se/eftermiddagip4stockholm?fbclid=IwAR1d8QWAS_Deo7HMnnF770PzcRepPZGUakE58XAobM2szYbAX0PAjc4W8Es

När: 23 april, 2021 kl. 16:15 – 16:30

 

0

Utbildning SRS – Digital säkerhet/Made, Snövit, Gunilla

När: 26 april, 2021 kl. 13:00 – 14:30