Kategori

Hadeel Elias och Olivia Gautam och går sista terminen inom programmet pedagogik och folkhälsovetenskap på Stockholms Universitet. Just nu skriver vi vårt examensarbete där vårt specifika intresse ligger i att utforska hur personal som arbetar på kvinnojourer och liknande organisationer bemöter våldsutsatta kvinnor med ett fokus på empowerment. Vi är övertygade om att genom att förstå detta arbete djupare kan vi bidra till en mer holistisk förståelse av hur kvinnojourer och liknande organisationer kan vara en resurs för att främja hälsa och välbefinnande hos kvinnor som blivit utsatta för våld. 

Senaste inläggen

Chatta

Översätt »