0

Arbetet mot våld i ungas partnerrelationer behöver stärkas

Pressmeddelande från Jämo: Alltför många unga utsätts för våld av en partner. Myndigheter och verksamheter behöver därför ha rutiner som bygger på bästa tillgängliga kunskap om våld i ungas [...]

0

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag

Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig [...]