0

Stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende

Socialdepartementet föreslår att socialnämnden ska få en ny befogenhet att omedelbart kunna placera ett barn i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare när det saknas samtycke från den [...]

0

Statistik för 2019 från Unizon

Kvinnojourerna hade närmare 62 500 kontakttillfällen. 94 procent av de stödsökande var kvinnor. Den vanligaste anledningen att söka stöd hos en kvinnojour var mäns fysiska och psykiska våld, samt [...]

0

Dödligt våld mot närstående i parrelation 2019

I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld för 2019. Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor i en parrelation [...]

0

Regeringen följer upp myndigheters arbete med att bekämpa mäns våld

Regeringen ger Statskontoret uppdrag att följa upp svenska myndigheters arbete med den nationella strategin för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

0

Nytt lagförslag om preskriptionstid

Vi välkomnar regeringens lagförslag om avskaffad preskriptionstid för våldtäkt och könsstympning mot barn och skärpt straff för grovt barnpornografibrott. Här kan du läsa pressmeddelandet från [...]

0

Barnkonventionen lag i Sverige

Från och med 1 januari är Barnkonventionen lag i Sverige.