Stagnerad utveckling mot jämställdhet

Alarmerande uppgifter i ny attitydundersäkning. ”En av fyra unga män svarar att det stämmer helt att kvinnor överdriver hur ojämställt de behandlas i Sverige. Endast en av tjugo unga [...]

Operation Kvinnofrid tar fram en handlingsplan för att bekämpa och förebygga våld i Stockholms län

Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Åklagarmyndigheten, Region Stockholm, Stockholms Stad och Storsthlm har enats kring en strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län. Den [...]