Könsneutrala beskrivningar av våld döljer våldets riktiga orsaker

I början av april mördades en kvinna i en lägenhet i Flemingsberg, Huddinge. Kvinnan hade fyra små barn, alla var under 10 år. Samtliga barn var hemma vid tillfället då deras pappa mördade deras [...]

Regeringen tillsätter utredare som ska lämna förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Strategin [...]