0

Vägledning ska tas fram om kommuners utökade ansvar i det våldsförebyggande arbetet

Regeringen ger Länsstyrelserna och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram information och vägledning till berörda myndigheter, däribland kommuner och regioner, om ansvaret som kommunernas [...]