Kategori Nyheter

Regeringen ger Länsstyrelserna och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram information och vägledning till berörda myndigheter, däribland kommuner och regioner, om ansvaret som kommunernas socialnämnder från 1 augusti har att verka för att personer som utövar våld eller andra övergrepp mot närstående ska upphöra med det. Läs mer.

Senaste inläggen

Chatta

Översätt »