Kommuners insatser att ordna boende ska kartläggas

 Kategori Nyheter

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och kvinnor ges bättre stöd om de har utsatts för våld. Regeringen ger nu därför Länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer, med eller utan barn, att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende. Läs mer

Senaste inläggen

Kommentera

Översätt »