Kvinnojourer ställde om snabbt i pandemins svallvågor

Under våren 2020 fanns en stor oro bland landets kvinnojourer för att våld i hemmet skulle öka i samband med nedstängningen av samhället. Nu visar ny forskning från Malmö universitet hur [...]

Kommuners insatser att ordna boende ska kartläggas

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och kvinnor ges bättre stöd om de har utsatts för våld. Regeringen ger nu därför Länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa [...]