Kategori Nyheter

Under våren 2020 fanns en stor oro bland landets kvinnojourer för att våld i hemmet skulle öka i samband med nedstängningen av samhället. Nu visar ny forskning från Malmö universitet hur kvinnojourerna snabbt fick hitta nya sätt att nå fram till våldsutsatta. Läs artikeln.

Senaste inläggen

Chatta

Översätt »